Jak pomagamy?

 

W ramach Przychodni PERSONA oferujemy szeroką pomoc, a w szczególności:

 • Konsultacje psychiatryczne dla dorosłych
 • Konsultacje psychiatryczne dla dzieci i młodzieży
 • Konsultacje neurologiczne
 • Porady psychologiczne
 • Sesje psychoterapii indywidualnej dla dorosłych
 • Sesje psychoterapii indywidualnej dla dzieci i młodzieży
 • Sesje psychoterapii dla rodzin i par
 • Superwizje dla osób szkolących się w psychoterapii.

W razie potrzeby specjaliści Przychodni PERSONA mogą:

 • przyjechać na konsultację w domu pacjenta,
 • sporządzić opinie do celów orzeczniczych.

Prowadzimy terapię osób cierpiących z powodu:

- depresji i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych (CHAD),

- zaburzeń lękowych, lęku panicznego, fobii społecznej, GAD, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (natręctwa) oraz innych zaburzeń    nerwicowych,

- kryzysów psychicznych, zaburzeń adaptacyjnych, zespołu stresu pourazowego (ofiary nieszczęśliwych wypadków i innych zdarzeń losowych obciążających psychicznie),

- zaburzeń psychosomatycznych,

- schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych,

- anoreksji i bulimii,

- zaburzeń osobowości,

- zaburzeń snu.

Diagnozujemy i leczymy dzieci oraz młodzież u których występują zaburzenia emocjonalne, zaburzenia ze spektrum autyzmu i inne problemy rozwojowe.

Zapewniamy:

 • pomoc osobom w podeszłym wieku z zaburzeniami sfery poznawczej oraz cierpiących na różne formy otępienia, min w chorobie Alzheimera,
 • specjalistyczne porady oraz pomoc psychiatryczną i psychologiczną kobietom w ciąży i okresie połogu.
 • pomoc psychiatryczną i psychologiczną osobom cierpiącym z powodu chorób onkologicznych.

Udzielamy porad, konsultacji i pomocy psychologicznej rodzinom osób dotkniętych chorobą psychiczną.

Prowadzimy warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.

Pracownicy ośrodka oferują również superwizje i szkolenia z zakresu psychoterapii oraz psychiatrii.

Przychodnia PERSONA jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Jesteśmy po to by pomagać