Psychiatra a SARS-CoV-2

 

Zasady obowiązujące w Przychodni Persona podczas epidemii SARS-CoV-2

 

  1. W przychodni można przebywać wyłącznie w maseczce ochronnej, dodatkowo rekomendowane jest używanie przyłbic i rękawiczek.

  2. Pacjenci pierwszorazowi mogą być przyjmowani osobiście (za zgodą poszczególnych terapeutów). Teleporada będzie konieczna jeśli pacjent jest w grupie dużego ryzyka epidemiologicznego lub takie są warunki pracy terapeuty (informacja w rejestracji).

  3. Przed każdą osobistą wizytą pacjenta oraz opiekuna poprosimy o wypełnienie własnym długopisem krótkiej ankiety epidemiologiczny, wykonamy również pomiar temperatury ciała termometrem bezkontaktowym.

  4. Jeśli stan pacjenta bezwzględnie wymaga przyjścia na wizytę z opiekunem, dopuszczalne jest towarzystwo maksymalnie 1 osoby.

  5. W poczekalni może przebywać jednoczasowo tylko tylu pacjentów ile jest wyznaczonych miejsc siedzących.

  6. Osoby oczekujące w poczekalni muszą zachować pomiędzy sobą dystans, min. 1,5 m. Wyjątek stanowią rodzice z małymi dziećmi.

  7. Jeśli wywiad wskazuje na duże ryzyko zakażenia lub pomiar wykazuje temp. ciała wyższą niż 37,5 st C. Pacjent nie będzie mógł być przyjęty osobiście. W takim wypadku możliwa będzie jedynie wizyta zdalna.