Dr n. med. Piotr Baranowski specjalista psychiatra

 

 • Doświadczony klinicysta
 • Wieloletni pracownik naukowy Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • Ordynator oddziału dziennego Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego

 • Absolwent 4-letniego atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne kursu psychoterapii psychodynamicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

 • Diagnostyka i leczenie osób dorosłych

  • depresja, depresja lekooporna

  • zaburzenia afektywne dwubiegunowe

  • zaburzenia lękowe, obsesyjno-kompulsyjnych (OCD)

  • zaburzenia snu

  • zaburzenia adaptacyjne, PTSD, inne zaburzenia nerwicowe

  • zaburzenia emocjonalne w schorzeniach somatycznych 

  • schizofrenia i inne psychozy

  • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego w tym choroby Alzheimera

  • otyłości. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością nr 164504