Dr n. med. Piotr Baranowski

 

Specjalista psychiatra dorosłych

 • Doświadczony klinicysta
 • Wieloletni pracownik naukowy Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • Ordynator oddziału dziennego Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego

 • Absolwent 4-letniego atestowanego kursu psychoterapii psychodynamicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim 

 • Prowadzi diagnostykę i leczenie osób cierpiących z powodu:

  • depresji

  • zaburzeń afektywnych dwubiegunowych

  • zaburzeń lękowych, obsesyjno-kompulsyjnych (OCD)

  • zaburzeń snu

  • zaburzeń adaptacyjnych, PTSD i innych zaburzeń nerwicowych

  • zaburzeń emocjonalnych w schorzeniach somatycznych 

  • schizofrenii i innych psychoz

  • zaburzeń psychicznych wieku podeszłego w tym choroby Alzheimera

  • otyłości. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością nr 164504