Terapia w Personie

 

Konsultacje psychiatryczne, neurologiczne i psychologiczne dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

Wizyty osobiste w Przychodni, teleporady, wizyty domowe.

 • wszyscy lekarze Przychodni PERSONA mają uprawnienia do wystawiania e- recept na leki refundowanee-zwolnień lekarskich ZUS oraz wystawiania zaświadczeń do celów rentowych ZUS (OL-9), KRUS i innych. 
 • wizyty domowe lekarza psychiatry -  Wrocław, okolice Wrocławia
 • sesje psychoterapii indywidualnej dla dorosłych
 • sesje psychoterapii indywidualnej dla dzieci i młodzieży
 • sesje psychoterapii dla rodzin i par
 • psychoterapię grupową dla dorosłych
 • superwizje dla osób szkolących się w psychoterapii
 • porady, konsultacje i pomoc psychologiczna rodzinom osób dotkniętych chorobą psychiczną
 • warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców

Prowadzimy terapię osób cierpiących z powodu:

 • depresji i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych (CHAD)
 • zaburzeń lękowych, lęku panicznego, fobii społecznej, GAD, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (OCD, natręctwa) oraz innych zaburzeń nerwicowych takich jak zaburzenia z osamtyzacją itp. 
 • kryzysów psychicznych, zaburzeń adaptacyjnych, zespołu stresu pourazowego PTSD (ofiary nieszczęśliwych wypadków i innych zdarzeń losowych obciążających psychicznie)
 • zaburzeń psychosomatycznych
 • schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych
 • anoreksji i bulimii
 • zaburzeń osobowości
 • zaburzeń snu

Diagnozujemy i leczymy dzieci oraz młodzież u których występują zaburzenia emocjonalne, zaburzenia ze spektrum autyzmu i inne problemy rozwojowe

Zapewniamy:

 • pomoc osobom w podeszłym wieku z zaburzeniami sfery poznawczej oraz cierpiących na różne formy otępienia, min w chorobie Alzheimera
 • specjalistyczne porady oraz pomoc psychiatryczną i psychologiczną kobietom w ciąży i okresie połogu
 • pomoc psychiatryczną i psychologiczną osobom cierpiącym z powodu chorób onkologicznych

 

W razie potrzeby specjaliści Przychodni PERSONA mogą:

 • przyjechać na konsultację w domu pacjenta - Wrocław, okolice Wrocławia 
 • sporządzić opinie do celów rentowych ZUS, KRUS, orzeczniczych

Pracownicy ośrodka oferują również superwizje i szkolenia z zakresu psychoterapii oraz psychiatrii

Przychodnia PERSONA jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych