Alicja Kułaga psychoterapeuta psycholog

 

Absolwentka psychologii ze ścieżką specjalizacyjną psychologia kliniczna dzieci na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od zakończenia studiów pracuje z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami zdobywając doświadczenie w instytucjach związanych z edukacją, ośrodkami pomocy społecznej oraz w poradniach służby zdrowia. Ukończyła całościowy kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym w podejściu integracyjnym w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestniczka szkoleń i kursów z zakresu pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży oraz staży psychoterapeutycznych na Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic oraz Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla osób dorosłych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Przyjmuje dzieci od 11 roku życia, młodzież i osoby dorosłe.