Beata Maksymowicz logopeda

 

Mgr logopeda, neurologopeda

  • Absolwentka podyplomowych studiów logopedycznych i neurologopedycznych na Uniwersytecie Wrocławskim.
  • Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi.
  • Zakres  udzielanej pomocy:

- kompleksowa terapia jąkania metodą Zofii Engiel,

- terapia wad wymowy: np dyslalia (seplenienie, reranie) i inne,

- opóźniony rozwój mowy,

- terapia afazji,

- diagnoza logopedyczna.