Dr Kinga Wiśniewska specjalista psychiatra

Lek. med. specjalista psychiatrii  

Doświadczenie zawodowe: 

 • w Oddziale Psychiatrycznym w  Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, 
 • w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Centrum Psychiatrycznym w Warcie, 
 • w Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień.

Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem dorosłych oraz dzieci i młodzieży cierpiących na:

 • Zaburzenia Spektrum Autyzmu  (ASD),
 • zaburzenia hiperkinetyczne, w tym ADHD,
 • zaburzenia emocji i zachowania,
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia depresyjne,
 • zaburzenia psychotyczne, w tym schizofrenię,
 • zaburzenia psychiczne spowodowane uzależnieniem,
 • zaburzenia spowodowane dysfunkcją lub uszkodzeniem mózgu,
 • zaburzenia psychicznego wieku podeszłego,
 • zaburzenia otępienne, w tym choroba Alzheimera,
 • zaburzenia spowodowane kryzysem psychicznym,
 • zaburzenia snu.