Katarzyna Oleśków psychoterapeuta

Mgr psycholog, psychoterapeuta

  • Absolwentka Instytutu Psychologii UWr, SWPS oraz Akademii Leona Koźmińskiego. 
  • Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
  • Psychoterapia osób dorosłych, młodzieży, dzieci ( powyżej 10 r.ż) oraz konsultacje rodzinne.
  • Dyplomowany pedagog, interwent kryzysowy oraz coach.
  • W trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej.
  • Pracuje w nurcie psychodynamicznym pod stałą superwizją.