Marcelina Kaszewska psychoterapeuta

Mgr psychologii

  • Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (CBT). Ukończyła czteroletnią szkołę Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT- EDU.

  • Pracuje zarówno z osobami dorosłymi jak i młodzieżą oraz dziećmi.

  • Zajmuje się pomocą dzieciom z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) i ich rodzinom.

  • Pracuje z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami lękowymi, adaptacyjnymi oraz zaburzeniami nastroju.

  • Prowadzi terapię dorosłych i dzieci z zaburzeniami odżywiania.

  • Prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.

  • Doświadczenie zawodowe:  Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, oddział dzienny psychiatryczny dla dorosłych w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, Poradni Zdrowia Psychicznego, współpraca z Ośrodkiem Opiekuńczo Adopcyjnym.