Zasady leczenia odwykowego

Uzależnienie od alkoholu jest dość często występującym problemem medycznym. Dotyka ok 2 % Polaków, co oznacza, że w mieście wielkości Wrocławia jest ok 15 tys osób uzależnionych.

Leczenie uzależnienia od alkoholu jest regulowane Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Podstawową zasadą w leczeniu jest dobrowolność.

Na mocy Ustawy została powołana Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) www.parpa.pl. Na stronach agencji można znaleźć wiele przydatnych informacji na temat problemu uzależnienia od alkoholu, placówek leczniczych i obowiązujących zasad leczenia. 

W sytuacjach szczególnych Ustawa dopuszcza zobowiązanie do leczenia odwykowego.

Sąd Rodzinny na wniosek miejskiej lub gminnej komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub prokuratora może zobowiązać osobę uzależnioną od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego. Celem jest motywowanie osoby uzależnionej do podjęcia terapii.  Zgłoszenie do komisji rozwiązywania problemów alkoholowych może być anonimowe.

Zobowiązanie nie ma charakteru przymusu prawnego. Postanowienie o zobowiązaniu do leczenia odwykowego nie nosi charakteru wyroku sądowego - sankcji karnej a osoba, której postępowanie dotyczy nie trafia do rejestru skazanych.

 

Chcesz wiedzieć więcej?  Pełny tekst ustawy

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820350230

www.parpa.pl