Pracujemy we wszystkie dni powszednie oraz w innych terminach uzgadnianych indywidualnie z pacjentem