Pracujemy we wszystkie dni powszednie oraz w innych terminach uzgadnianych indywidualnie z pacjentem. Informacje związane z RODO znajdują się w zakładce Rejestracja.